Leeswijzer

Leeswijzer

In deze leeswijzer staat beschreven uit welke producten mijn portfolio bestaat, welke competenties ik per product aantoon en hoe mijn portfolio moet worden gelezen.

Als eerste is het belangrijk om mijn zelfreflectie te lezen, hier stel ik mezelf voor aan de hand van mijn interesses en de ervaringen die ik door de afgelopen jaren heen heb opgedaan. Ook vertel ik wat mijn vervolgstappen zijn voor de toekomst.

Ik raad het aan om mijn reflectieonderzoek als eerste product te lezen. Hierin onderzoek ik in hoeverre de journalistieke kernwaarden de bedrijfscommunicatie kunnen versterken. Aan de hand van literatuuronderzoek en gesproken bronnen geef ik een conclusie en aanbevelingen. Hiermee toon ik de competenties reflecteren en vernieuwen aan. Mijn verantwoording op het onderzoek kun je vinden in het document waar ik voor al mijn afstudeerproducten een verantwoording geef.

Na mijn reflectieonderzoek kom je terecht bij mijn journalistieke producties. De eerste gaat over slachtofferberichtgeving in de journalistiek en is een informatieve website en tegelijkertijd een longread. Hiermee toon ik de competenties publieksgerichtheid, produceren, researchen en vernieuwen aan. Ook de verantwoording van dit product staat in het verantwoordingendocument.

Daarna volgen mijn tweede en derde productie. Dit zijn artikelen die ik voor het huis-aan-huisblad De Uitstraling heb geschreven. Voor dit hyperlokale medium freelance ik sinds januari 2021 voor de regio Goirle-Riel. In het document met verantwoordingen geef ik eerst meer algemene uitleg over De Uitstraling, voordat ik per productie mijn werkwijze uitleg. De competenties publieksgerichtheid en produceren wil ik met allebei de artikelen aantonen.

Tot slot is de laatste productie een webtekst voor een landingspagina van supermarkt COOP. Deze productie schreef ik in het verlengde gedeelte van mijn stage bij Swaans Communicatie. Deze voeg ik toe aan mijn productie omdat ik een grote interesse heb in bedrijfsjournalistiek en dit wil laten zien. De competenties voor deze productie zijn publieksgerichtheid en produceren.

Ik adviseer om zowel bij mijn reflectieonderzoek als al mijn journalistieke producties eerst het product te bekijken en daarna pas de verantwoording hierop te lezen. Daarin geef ik namelijk voorbeelden uit de producten en onderbouw ik keuzes, het is dan duidelijker om het product al gezien te hebben. Al mijn verantwoordingen geven de competentie reflecteren ook aan uit zichzelf.

Het wachtwoord van mijn beveiligde documenten is te vinden in de leeswijzer die in GradeWork staat.